Image: ARROW DOWN

Dlaczego i w jaki sposób należy zwiększać dawki insuliny?

Źródła:

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2021. Diabetologia Praktyczna 2021. tom 7, nr 1.

Opracowanie powstało i jest spójne z elementem programu edukacyjnego „Słodkie Mamy”: Insulinoterapia informacje dla kobiet z cukrzycą ciążową. Autor opracowania: dr n. med. Barbara Katra, Klinika Chorób Metabolicznych Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care, Contour, MICROLET, Glucofacts, No Coding logo i Second Chance są znakami towarowymi i / lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc. Znak słowny Bluetooth® i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a używane są przez Ascensia Diabetes Care na podstawie licencji. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.